scena_mlodych
Scena Młodych 2012

Scena Młodych 2012  Centrum Kultury w Lublinie
34. edycja

„Młody Teatr” - Przegląd teatrów młodzieżowych i kabaretów – 9 -11 marca 2012 r.

Teatr „SKARPA”   -  „Wołam Cię”, reż. Jarosław Figura

protokół z obrad Jury