ZAPRASZAMY DO

PRACOWNI

PLASTYCZNEJ

DZIECI – PONIEDZIAŁKI· 16 - 1715

CENA 20 ZŁ/M-C

DOROŚLI – WTORKI· 18 – 20

CENA 25 ZŁ./M-C